Låt lyftvagnar göra de tunga lyften

Om ni har tunga lyft på jobbet satsa på att ha lyftvagnar. Det finns bra lyftvagnar att hitta hos Pronomic! En av deras lyftvagnar, den heter Lift & Drive. Den kan tillsammans med olika verktyg hantera olika gods, så som:

 • Rullar
 • Tunnor
 • Lådor
 • Säckar
 • Plastbackar
 • Skivor
 • Färdiga produkter

Att lyfta manuellt, om och om igen, det kan skada kroppen alldeles för mycket. Det är viktigt att tänka ergonomiskt!

Hitta en bra lyftvagn

Det finns som sagt bra lyftvagnar att välja på hos Pronomic. Detta företag har olika lyftsystem och produkter, som alla är ergonomiska. Bland annat erbjuder de detta:

 • Lyftvagnar
 • Lastbärare
 • Konceptvagnar
 • Kundanpassade lyftredskap

Pronomic tillverkar mobila lyftvagnar som lyfter, flyttar, vinklar samt hanterar gods upp till 325 kilo. En bra lyftvagn underlättar då ni ska hantera saker som att fylla på maskiner, flytta gods, underhålla maskiner, byta verktyg och mycket mer. Pronomics modulärt designade lyftvagn tillsammans med rätt lyftanordning, ger er oändliga möjligheter att lösa era behov.

Satsa på bra lyftanordningar

Det är inte fel att satsa på bra lyftanordningar och lyftredskap om ni känner att det är dags att börja jobba smartare och mer ergonomiskt. Att överlag förbättra ergonomin på arbetsplatsen på olika sätt är bra! Det gör att ni kan förebygga riskerna med att få belastningsskador.

Pronomics produkter är bra eftersom att de kan hjälpa er att eliminera manuella lyft, samt även andra arbetsmoment. Deras lyfthjälpmedel går även att anpassa efter den som använder det.

Alla lyftredskap har dessutom en inbyggd säkerhetsfunktio vilket innebär att ni aldrig kan överbelasta lyftkapaciteten. Det i sin tur gör att ni kan undvika tillbud och olyckor som har med personal och gods att göra.